НОВОТО МЕНЮ НА "ПИЦАРЕЛА"


"ПИЦАРЕЛА" ИМА НОВО МЕНЮ!
В отговор на вашите желания и критика, създадохме НОВОТО МЕНЮ.
Променихме шрифта, премахнахме някоя ястия, обогатихме винения лист...
НО запазихме вашите любимите ястия :)

МЕНЮТО НА "ПИЦАРЕЛА"- вашите предпочитания в нова опаковка!