Денят на Народните будители


За поредна година, по случай Денят на народните будители,"Пицарела" организира събиране на детски книжки от наши клиенти, които ще се дарят на дом за деца, заедно с куп лакомства!
Учайствайте!